Till startsida

Avdelningen för onkologi vid institutionen för kliniska vetenskaper

Utbildning

Läkarlinjen/utbildningen

I läkarprogrammet ingår en veckas undervisning i onkologi på termin 8. Kursen syftar till att på ett tvärvetenskaplig sätt ta upp övergripande frågor inom onkologin. Kursen består av föreläsningar, gruppundervisningar och patientkontakt. Avdelningen bidrar också med undervisningen i kurserna i öron-, näsa- och halssjukdomar, gynekologi och obstetrik.

Målbeskrivning

GUL

Fristående kurser

Onkologi, 2 hp

Onkologi har stor betydelse inom de flesta medicinska discipliner. I kursen får du en introduktion i begrepp och definitioner inom onkologin, samt principerna för det multidisciplinära samarbetet vid diagnostik och behandling av tumörsjukdomar. Du får förståelse för cancerpatientens totala situation och får diskutera etiska frågeställningar inom cancersjukvården. Det här är en kurs för dig som är tandläkare under ST-utbildning och du läser tillsammans med läkarlinjens studenter under deras termin 8.

Undervisningen består av en gemensam föreläsningsdag i början av terminen och därefter deltar du en vecka någon gång under terminen i läkarlinjens gruppundervisning på Avdelningen för onkologi.

Kursansvarig: Ragnar Hultborn, professor
Kurssekreterare: Kerstin Thalén, intendent

GUL

Allmän onkologi, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper om tumörsjukdomars epidemiologi, etiologi, incidens, diagnostik och kurativ respektive palliativ behandling, liksom ha kännedom om psykologiska reaktion i samband med cancersjukdom och terapi jämte etiska frågeställningar. Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, farmaceuter och dietister.
Kursen ges på delfart, en eftermiddag i veckan, under hösten 2013.
Kursansvarig: Max Levin, MD, specialistläkare.
Examinator:  Per Albertsson, docent

GUL

Organspecifik onkologi, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper om de vanligaste organspecifika tumörsjukdomarna, deras etiologi, incidens, diagnostik och behandling.
Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, farmaceuter och diatister.
Kursen ges på delfart, en heldag per vecka under halva terminen våren 2013.
Kursansvarig: Max Levin, MD, specialistläkare
Examinator: Per Albertsson, docent
.

GUL

Kontaktinformation

Avdelningen för onkologi

Sahlgrenska Universitets- sjukhuset, 413 45 Göteborg

Besöksadress:
Jubileumskliniken, Blå stråket 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta